fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Ελλάδα - Κόσμος

8 κοινωφελή ιδρύματα στηρίζουν ενεργά την Παιδεία

30 Μαρτίου 2008 | 11:46 π.μ.

 Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ), με αντικείμενο την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων στα ελληνικά σχολεία, προχώρησε σήμερα η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία (Πρωτοβουλία), σύμπραξη που συστάθηκε το 2006, στη οποία μετέχουν ισότιμα 8 σημαντικά κοινωφελή ιδρύματα της χώρας μας: το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το  Ίδρυμα Λαμπράκη, το  Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το  Ίδρυμα Μποδoσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το  Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.  

Aπό αριστερά προς δεξιά «Οι κ.κ. Χρήστος Λαμπράκης – Ίδρυμα Λαμπράκη, Ευριπίδης Στυλιανίδης – Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παύλος Ιωαννίδης – Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Δημήτρης Βλαστός – Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης – Ίδρυμα Ευγενίδου»

Η προσφορά της Πρωτοβουλίας στα ελληνικά σχολεία έχει χαρακτήρα καινοτόμο, καθώς υλοποιείται μέσα από την πολυσχιδή αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και των πλέον πρόσφατων διεθνώς παιδαγωγικών μεθόδων, και υποστηρίζει και συμπληρώνει την προσπάθεια της Πολιτείας για την εισαγωγή και εμπέδωση σύγχρονων μαθησιακών προτύπων και πρακτικών στις σχολικές μονάδες. Στο πνεύμα αυτό, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ονομασία «Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας», στο οποίο συμμετέχουν 58 σχολεία από όλη τη χώρα και 145 εκπαιδευτικοί. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μέσω του διαδικτύου (http://schoolnet.protovoulia.org).
Η συνεργασία της Πρωτοβουλίας με το ΥπΕΠΘ διασφαλίζει την ποιότητα των δράσεων και, παράλληλα, θέτει τις βάσεις για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επέκτασή τους, ώστε να ωφεληθεί το σύνολο της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας της χώρας.

«Ήδη από το ξεκίνημα της προσπάθειάς μας, το 2006, η ζωηρή επιθυμία και των 8 Ιδρυμάτων που μετέχουν στην Πρωτοβουλία ήταν η διαμόρφωση μιας προσφοράς, ανοικτής σε όλους, η οποία και θα διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην Παιδεία. Σήμερα με την επικύρωση της συνεργασίας μας με το ΥπΕΠΘ  το εγχείρημά μας αποκτά νέα δυναμική και ευρύτερη προοπτική, καθώς ο στόχος για σταδιακή επέκταση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της χώρας είναι πλέον ορατός», δήλωσε ο κ. Γιώργος Ναθαναήλ, εκπρόσωπος της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας.

 

Από αριστερά προς δεξιά  «Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρης Πλατής, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο εκπρόσωπος της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας, κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, κατά την υπογραφή του  Μνημονίου Συνεργασίας»

«Τα 58 σχολεία και οι 145 εκπαιδευτικοί που μετέχουν στην πιλοτική φάση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό το πρόγραμμα, καθώς βρίσκουν σε αυτό ένα επιστημονικό δίκτυο ουσιαστικής στήριξης του εκπαιδευτικού τους έργου και ένα μέσο αξιοποίησης της δημιουργικότητας, της γνώσης και της εμπειρίας τους. Το ότι η δράση αυτή υλοποιείται σε στενή συνεργασία και με την επίβλεψη του ΥπΕΠΘ αποτελεί εχέγγυο για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του έργου της Πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα ως προς την προσφορά μας προς τη σχολική κοινότητα», συμπλήρωσε ο κ. Νικήτας Καστής, Διευθυντής Έργου της Πρωτοβουλίας.

Περισσότερες Πληροφορίες για το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας:
Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (http://schoolnet.protovoulia.org) είναι ένα πρόγραμμα υποστήριξης του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας, προσφερόμενο και με την αξιοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και τη Γυμνασιακή εκπαίδευση σε όλη τη χώρα.

Στόχος του είναι η σταδιακή δημιουργία και εμπέδωση των κατάλληλων προϋποθέσεων σε κάθε σχολείο για την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών προτύπων και πρακτικών στη σχολική τάξη και στο σύνολο της σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση διεθνώς επιτυχημένες επιστημονικές πρακτικές στον τομέα της διαθεματικής εκπαίδευσης, των νέων μορφών μάθησης και σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας καθώς και των πρωτοβουλιών των ίδιων των εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, που εφαρμόζεται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, είναι συμπληρωματικό ως προς το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, προσβλέπει στην παιδαγωγική και λειτουργική ενίσχυση νέων πεδίων γνώσης διεπιστημονικού χαρακτήρα και υλοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας.

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς η συμμετοχή σε αυτό είναι ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς, μέσω διαδικτύου. Πέραν αυτού, με δεδομένο ότι η Πρωτοβουλία επιδιώκει  ίσες  ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τα σχολεία που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση του Εργαστηρίου -- κατά τη σχολική χρονιά 2007-8 -- επελέγησαν με κριτήριο και τη γεωγραφική τους κατανομή, ώστε να διασφαλισθεί συμμετοχή εκπαιδευτικών και σχολείων από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

 

Οι Φάσεις Υλοποίησης του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας:
.Ανάπτυξη προγράμματος Εργαστηρίου και υποστηρικτικού υλικού, συμπληρωματικού ως προς το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, από πολυμελή επιστημονική ομάδα (αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς και ερευνητές), με βάση επιτυχημένα διεθνή πρότυπα και πρακτικές (Σεπτέμβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2007)
.Πιλοτικό Πρόγραμμα
.Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα σχολεία της χώρας (Δημοτικά και Γυμνάσια) (Νοέμβριος 2007)
.Επιλογή 58 σχολείων, με κριτήρια την γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και τη συμμετοχή 2 έως 4 εκπαιδευτικών από κάθε σχολική μονάδα (Δεκέμβριος 2007-Ιανουάριος 2008)
.Διοργάνωση διήμερων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για 18 Επιμορφωτές (Συντονιστές του Εργαστηρίου), οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν το έργο της συνεχούς υποστήριξης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο πιλοτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου (Δεκέμβριος 2007–Ιανουάριος 2008)
.Διοργάνωση 6 Εισαγωγικών Διήμερων Εργαστηρίων, με τη συμμετοχή 145 εκπαιδευτικών, από 58 συνολικά σχολεία, εκ των οποίων τα 49 δημόσια από 27 Νομούς της χώρας (Φεβρουάριος 2008)
.Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία και με τη συνεχή υποστήριξη των Συντονιστών του Δικτύου (Μάρτιος – Μάιος 2008)
.Αποτίμηση αποτελεσμάτων πιλοτικής φάσης, ανάδειξη καλών πρακτικών και μελέτη για την επέκταση του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (Ιούνιος 2008),
.Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου και έναρξη επόμενης φάσης (Οκτώβριος 2008)

Περισσότερες Πληροφορίες για την Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία

 

Η Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία (Πρωτοβουλία – www.protovoulia.org) είναι ένα πλέγμα δράσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και στη διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών στη μάθηση και την απασχόληση των νέων της Ελλάδας. Η Πρωτοβουλία αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς αφενός μεν στηρίζεται στην πολυσχιδή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των πλέον πρόσφατων διεθνώς παιδαγωγικών προτάσεων, αφετέρου δε γιατί σε αυτή συμπράττουν για πρώτη φορά 8 σημαντικά κοινωφελή ιδρύματα της χώρας: το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, το Ίδρυμα Μποδoσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Στον επιστημονικό συντονισμό του έργου συμβάλλει και η Συμβουλευτική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας, αποτελούμενη από τους Αλέξη Δημαρά, Αλέκο Καλοφωλιά, Γιάννη Καλογήρου, Γιώργο Μανιάτη, Δημήτρη Ματθαίου, Γιώργο Μαυρογιώργο, Πολυάνθη Τσίγκου και Γιώργο Ψαχαρόπουλο.

Οι δράσεις της Πρωτοβουλίας αλληλοσυμπληρώνονται σε μιαν προοπτική ευρύτερης μόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης και κινούνται σε δύο επίπεδα:

 Το  Μορφωτικό, που περιλαμβάνει:
• Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας (http://schoolnet.protovoulia.org), για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας με στόχο να στηρίξει και να προωθήσει την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών προτύπων και πρακτικών στην τάξη και τη σχολική μονάδα. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στενή συνεργασία και την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας.
• Ένα Παιγνίδι, με τον τίτλο λύσις, διαθέσιμο στο διαδίκτυο (http://game.protovoulia.org), που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών.
• Mορφωτικό υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο, για εκπαιδευτικούς και μαθητές, δομημένο σε Θεματικές Παρουσιάσεις (http://themes.protovoulia.org) τομέων όπως ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, η Επιστημονική Σκέψη και οι εξελίξεις στον σύγχρονο κόσμο. 
 Το Αναπτυξιακό, που περιλαμβάνει:
• Αναλυτικό Οδηγό Σπουδών, διαθέσιμο στο διαδίκτυο (http://studies.protovoulia.org), πολύτιμο εργαλείο για μαθητές και αποφοίτους του Λυκείου, με πληροφόρηση για τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από όλα τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, παράλληλα με συνδεόμενες περιγραφές επαγγελμάτων στη σύγχρονη οικονομία.
• Μελετητικό έργο, με αντικείμενο τη σύνδεση της Eκπαίδευσης και της Απασχόλησης, από το Σχολείο, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εντέλει την Εργασία. Έχει ως στόχο την τεκμηρίωση και ανάλυση των προβλημάτων απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και την έγκυρη ενημέρωση της πολιτείας, των αρμόδιων φορέων αλλά και των μαθητών του Λυκείου και των άλλων νέων για την επιλογή σπουδών και την απασχόληση.
Η Μελέτη εκπονείται με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 

icon Προσθήκη Σχόλιου

8 κοινωφελή ιδρύματα στηρίζουν ενεργά την Παιδεία


Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *

Τίτλος:*


E-mail:
Θα χρησιμοποιήσουμε το email σας για να σας ενημερώσουμε για ενδεχόμενες απαντήσεις στα σχόλια σας.


Σχόλιο:*


This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Γράψτε τους 3 χαρακτήρες που βλέπετε στο πλαίσιο.
Return to category

Σχόλια

Attention Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.

Έγραψε ο/η efialtis / 1 Απριλίου 2008 στις 5:26 μ.μ.

Και 1000 ιδρύματα να χτίσετε είναι μάταια.... έχετε χάσει τον σκοπό της Εκπαίδευσης και της Παιδείας.
Εκπαίδευση σημαίνει να βγάζεις κάτι που βρίσκεται μέσα, να βγάζεις το κέντρο του ανθρώπου στην επιφάνεια, στην περιφέρεια, να βγάζεις τα ταλέντα του, το ανεκδήλωτο, και να το κάνεις να εκδηλωθεί, να το κάνεις ενεργό, δυναμικό. Αυτό είναι η εκπαίδευση.
Στο όνομα της εκπαίδευσης, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: Όλοι παραγεμίζονται με ιδέες. Τίποτα δεν βγαίνει από το πηγάδι. Δεν τραβιέται το νερό του πηγαδιού, αντίθετα, πετιούνται μέσα του πέτρες. Σύντομα, το πηγάδι θα εξαφανιστεί, θα γεμίσει πέτρες. Και τότε θα γίνει λόγιος.... ένας άνθρωπος παραγεμισμένος με κάθε είδους μπούρδες.

Έγραψε ο/η ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΟΓΥΝΗΔΕΣ!... / 26 Απριλίου 2008 στις 11:21 μ.μ.

http://www.youtube.com/watch?v=g0pRpLCqqOQ

 
Τελευταία άρθρα