fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Θετική η αγορά στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας

15 Απριλίου 2019 | 07:14 μ.μ.

Ικανοποιημένη είναι η αγορά από τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς, όμως από τις τοποθετήσεις τους προκύπτει ότι τηρούν στάση αναμονής προκειμένου να διαπιστώσουν αν την ίδρυση της τράπεζας την συνοδεύουν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα την αναδείξουν σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια.


Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε:
«Η δημιουργία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα της αγοράς, με στόχο να καλυφθεί το έλλειμμα χρηματοδότησης των επενδυτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας.  
Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί σίγουρα θετικό βήμα, έστω και με καθυστέρηση.
Με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός στρατηγικού εργαλείου ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κινητοποίηση νέων στρατηγικών επενδύσεων. Επενδύσεων που θα επιταχύνουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και θα στηρίξουν την προσπάθεια για δυναμική και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Για να αποφέρει, ωστόσο τα αναμενόμενα οφέλη, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πρέπει να λειτουργεί με αυστηρές αρχές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας και όχι με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων ή άλλων σκοπιμοτήτων.  
Για το λόγο αυτό, η εποπτεία της θα πρέπει να ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας. Με τη διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια».


Βασίλης Κορκίδης

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης δήλωσε ότι «ο ζητούμενο για τις επιχειρήσεις είναι η ουσία και όχι η ονομασία».
Όπως είπε ο πρόεδρος: «Η μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΛΛΑΤ) δεν πρέπει να περιορισθεί στην μετονομασία, αλλά να επεκταθεί στην ουσία. Εκτός από τη ζητούμενη και αναμενόμενη ανάγκη χρηματοδότησης της αγοράς, η ΕΛΛΑΤ ΑΕ πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις, ώστε να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. Η χρηματοδοτική δράση θα βασίζεται κυρίως σε σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τη παροχή δανείων και πιστώσεων, καθώς και με τη παροχή εγγυήσεων για επιχορηγήσεις και επενδύσεις. Η επιτυχία στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, θα εξαρτηθεί από τη σωστή διαχείριση και τη διάθεση τους μετά από εκπόνηση μελετών, έρευνας αγοράς και σωστό επιχειρηματικό σχεδιασμό. Δεν γνωρίζω γιατί το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) δεν συμπεριλαμβάνεται στην ΕΛΛΑΤ και πρέπει να μετονομαστεί σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), αφού ο ρόλος του είναι επίσης να συμβάλει στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεχομένως να υπάρχουν καταστατικά εμπόδια στη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου σε κοινό σχήμα. Η δημιουργία μίας Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν ένα πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς, συνδυαστικά με το δίκτυο των Συνεταιριστικών Τραπεζών και εξακολουθεί να είναι ζητούμενο. Οφείλουμε λοιπόν να περιμένουμε ώστε να δούμε στη πράξη πως θα οργανωθεί, πότε θα λειτουργήσει και τι αποτέλεσματα θα έχει στην ανταπόκριση των χρηματοδοτικών αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.


Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

«Πιεστική η ανάγκη για ρευστότητα στους μικρομεσαίους» δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου: «Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών παρακολουθεί με ενδιαφέρον και καταγράφει την έντονη κινητικότητα, που αναπτύσσεται εσχάτως, όσον αφορά στη θεσμοθέτηση μέτρων και στην ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Με αυτήν τη λογική, το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που εμπεριέχει και διατάξεις για τους μικρομεσαίους, χαρακτηρίζεται κατ' αρχήν ως καλοδεχούμενο. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να διατυπώσουμε τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις μας.
Στην «καρδιά» αυτού το νομοσχεδίου, προβλέπεται η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, της πληροφορικής, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το καλό νέο είναι ότι αυτή η ενίσχυση για τις λειτουργικές δαπάνες, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 ευρώ και φτάνει ως τις 200.000 ευρώ. Το κακό νέο είναι ότι το διαθέσιμο κονδύλι από το ΠΔΕ, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και είναι προφανές ότι σε μια περίοδο έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, αυτό το ποσό δεν επαρκεί.
Όσον αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, αν και είναι πολύ νωρίς για να κρίνει κανείς τις στοχεύσεις, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της, προκαλεί ικανοποίηση ότι το εγχείρημα στηρίζεται στη λογική του ότι θα πατήσει στα χνάρια της διεθνούς πρακτικής ήτοι θα απευθύνεται κατά 92% σε πολύ μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει το «κενό» χρηματοδότησης από τις ιδιωτικές τράπεζες.
Από την άλλη, το στοίχημα για την ίδια την Τράπεζα και πολύ περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα κερδηθεί υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο κατά πόσο θα μπορέσει να συντονίσει αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο κατά πόσο θα κατευθύνει αυτά τα δάνεια σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις έτσι ώστε να μη γίνει νέα «δεξαμενή» προβληματικών δανείων και βέβαια στο κατά πόσο θα λειτουργήσει μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις».


Παύλος Ραβάνης

«Η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα μας μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που ακόμα δυσλειτουργεί» σημείωσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμεητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης.
Συγκεκριμένα ο κ. Ραβάνης σημείωσε τα εξής:
Ο επιχειρηματικός κόσμος και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στενάζουν από την έλλειψη ρευστότητας. Δυστυχώς, οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν είχαν ποτέ πιστωτική πολιτική με κριτήρια παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αλλά μόνο φερεγγυότητας στηριγμένης σε ενυπόθηκους τίτλους.
Ήρθε η ώρα, το τραπεζικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αρωγός και όχι υπονομευτής της επιχειρηματικότητας. Προσφέροντας πραγματικά χρηματοδοτικά εργαλεία με κριτήριο την κερδοφορία της επιχειρηματικής πρότασης και όχι τις εγγυήσεις σε ακίνητα, διαθέτοντας συνεχή τραπεζική συμβουλευτική υποστήριξη.
Ήρθε η ώρα να προχωρήσουν σε άμεση και δίκαιη επίλυση του θέματος των "κόκκινων δανείων" στις Τράπεζες, με σεβασμό στην απασχόληση στις επιχειρήσεις και προστασία της Α' κατοικίας των δανειοληπτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα μας μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που ακόμα δυσλειτουργεί.
Το Β.Ε.Α, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προτείνει:
- να διευκρινιστούν αφενός το ποσό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που θα αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που πρέπει να είναι ανταγωνιστικά με αυτά και άλλων χωρών της Ε.Ε. για παραγωγικές επενδύσεις.
- να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με την ύπαρξη ξεχωριστού προϋπολογισμού χρηματοδοτικών προϊόντων και άλλων μη αμιγώς χρηματοδοτικών υπηρεσιών.
- να προβλεφθεί η συμμετοχή των επιμελητηρίων και κοινωνικών εταίρων ως φορέων ελέγχου και διατύπωσης προτάσεων πολιτικής στη διοικητική δομή της τράπεζας και των ερευνητικών ινστιτούτων.
- τα προγράμματα χρηματοδότησης, να έχουν άμεση σχέση με αυτά που ζητάει η αγορά
Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ακόμη απουσιάζει το ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας της αναπτυξιακής τράπεζας. Δηλαδή ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης, ποια η κεφαλική διάρθρωση, ποιοι δημόσιο πόροι θα χρησιμοποιηθούν, από που θα έρθουν και ποια είναι η δομή του κόστους. Πρέπει λοιπόν άμεσα να δημοσιοποιηθεί αυτό το σχέδιο, ώστε οι κανόνες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων να μην είναι ασαφείς.
Επίσης, μέριμνα πρέπει να δοθεί ώστε να μην επιβληθεί ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία από μια νέα δημόσια δομή.


Γιώργος Καρανίκας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Καρανίκας δήλωσε ότι: «οι δομές των παραγωγικών φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 330 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν για την νέα τράπεζα έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς».
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος δήλωσε: «Η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ και ο εμπορικός κόσμος δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου με τις βασικές αρχές της. Η ανυπαρξία της έως σήμερα αποτέλεσε και αποτελεί ένα σοβαρό έλλειμμα στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.  
Από τη στιγμή που έγινε το πρώτο βήμα, αναμένουμε την εξειδίκευση των
διατάξεων του νομοσχεδίου για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό επιχειρείται να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες όπως το επιζήμιο γραφειοκρατικό κόστος, το υψηλό κόστος δανεισμού, η διάσπαρτη νομοθεσία για αναπτυξιακά προγράμματα και κυρίως η γενικότερη απροθυμία χρηματοδότησης.
Σημαντικό είναι να μην αποκλειστούν από τη συμμετοχή ιδρύματα μικροπιστώσεων, ταμεία και άλλοι φορείς χρηματοδότησης που μπορεί να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία από μία τράπεζα. Στη μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής Τράπεζας επιβάλλεται να συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο με  50% + 1 επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.
Στα αρνητικά του νομοσχεδίου είναι το ότι δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αποφάσεων που σχετίζονται με το νόμο. Η εμπειρία μας έχει διδάξει πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ακόμη για να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή το νέο εγχείρημα και να αποτυπωθούν στην πραγματική οικονομία οι ευεργετικές του επιδράσεις και τέτοια πολυτέλεια δεν την έχουμε. Για να εξασφαλιστεί ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός εφαρμογής των σκοπών της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα λάβει υπόψη του τους φορείς της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΕΕ, θα μπορούσε η συμμετοχή τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΣ να γίνει πιο συγκεκριμένη και να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, οι δομές των παραγωγικών φορέων, όπως της ΕΣΕΕ με τους 330 Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν για την νέα τράπεζα έτοιμα σημεία για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς».


Κ. Κόλλιας

Σε μια περίοδο, που οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν κάθε δυνατή πηγή ρευστότητας, δεδομένων και των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οι συστημικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να πιάσουν τους ολοένα και πιο πιεστικούς στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η δημιουργία εναλλακτικών καναλιών χρηματοδότησης είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμλητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αποτελεί αίτημα δεκαετιών του επιχειρηματικού κόσμου, και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταλλακτικών καναλιών χρηματοδότησης.
Δεδομένου ότι, στην ουσία, πρόκειται για μετεξέλιξη του λειτουργούντος ως ανώνυμη εταιρία Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, όπως σημείωνει ο ίδιος, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ο φορέας εκείνος, που θα απελευθερώσει το ελληνικό επιχειρείν και τις διαδικασίες χορήγησης ρευστότητας από τα εμπόδια και τις στρεβλώσεις, που εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και σήμερα και ανακόπτουν την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χώρα.
Για να γίνει, όμως, αυτό, απαιτούνται τα εξής:
Πρώτον, να στελεχωθεί από έμπειρους τεχνοκράτες και στελέχη, τα οποία έχουν την τεχνογνωσία να βοηθήσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες να ενισχυθούν από τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης, που υπάρχουν τόσο εντός Ελλάδος, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερον, να αφεθεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, αυτόνομα, μακριά από πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις, που όχι μόνο δεν εξαλείφουν τα εμπόδια, αλλά - ακόμα χειρότερα - τα ενισχύουν, δημιουργώντας ταυτόχρονα και νέα.

icon Προσθήκη Σχόλιου

Θετική η αγορά στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας


Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *

Τίτλος:*


E-mail:
Θα χρησιμοποιήσουμε το email σας για να σας ενημερώσουμε για ενδεχόμενες απαντήσεις στα σχόλια σας.


Σχόλιο:*


This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Γράψτε τους 3 χαρακτήρες που βλέπετε στο πλαίσιο.
Return to category

Σχόλια

Attention Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.

 
Τελευταία άρθρα