fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Ερευνα της FIRST DATA για την τραπεζική απάτη.

30 Μαρτίου 2007 | 07:17 μ.μ.

Η First Data International, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα έρευνας για την τραπεζική απάτη στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ). Ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης απάτης από 52 τράπεζες σε ολόκληρη την περιοχή κάνουν έκκληση για ευρύτερη συνεργασία στην καταπολέμηση της απάτης, ενώ αναγνωρίζουν σημαντικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν τη συνεργασία.

Η έρευνα την οποία ανέλαβε η First Data International και διεξήγαγε η ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Olive Insight, διερευνά τις εμπειρίες και τις απόψεις ειδικών από 52 τράπεζες στην περιοχή ΕΜΕΑ σχετικά με τον εντοπισμό και την αποτροπή των τεσσάρων βασικών τύπων απάτης σε ATM, POS (σημεία πώλησης), ηλεκτρονική τραπεζική (διαδίκτυο) και συναλλαγές χωρίς τη χρήση κάρτας (CNP).
Τα βασικά πορίσματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής:
• Η απάτη είναι παγκόσμια, εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη. Ποσοστό 96% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι δράστες λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η απάτη μαθαίνεται και διασπείρεται από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον κλάδο να προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι επιτήδειοι και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών επιθέσεων.

 

•  Οι τράπεζες διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα δράσης. Οι προσπάθειες των τραπεζών να καταπολεμήσουν την απάτη οριοθετούνται από τον αντίκτυπο που θα έχουν τα υιοθετούμενα μέτρα στους πελάτες τους και στην ανταγωνιστικότητα τους. Κάποιος από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε «Οι οργανισμοί τηρούν μυστικές τις ζημίες από απάτη, γεγονός που αναστέλλει τη δυνατότητα συνεργασίας» .

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων θεωρείται από πολλές τράπεζες ως σημαντικό εμπόδιο για την συνεργασία στον κλάδο, παρ΄ όλο που Ευρωπαίοι ειδικοί σε θέματα προστασίας δεδομένων που συμμετείχαν σε ένα πρόσφατο συνέδριο της First Data, επισημαίνουν ότι το πρόβλημα έγκειται περισσότερο στην αντίληψη και στην κατανόηση παρά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αυτό καθ΄ αυτό.

 

•    Οι κανονισμοί λειτουργούν περιοριστικά. Ποσοστό 55% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι κανονισμοί συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης. Παράλληλα ορισμένοι εξ αυτών, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, εκφράζουν ανησυχίες ότι οι κανονισμοί μπορεί να αποβούν άκρως περιοριστικοί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η απάτη εξελίσσεται και μεταδίδεται πολύ γρήγορα.

 Η Katy Worobec, Επικεφαλής του Ελέγχου Απάτης στον APACS, τον Οργανισμό Συστημάτων Πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου APACS, σχολιάζει: «Οι κανονισμοί ενδεχομένως δεν αφήνουν περιθώρια για τις εξελισσόμενες εκδηλώσεις, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες μορφές απάτης και ίσως δεν έχουν την ευελιξία που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες εξελίξεις. Η απάτη μεταβάλλεται και μεταδίδεται πολύ γρήγορα για να υπόκειται σε μια άκαμπτη νομοθεσία».

 

•    Οι τράπεζες προβληματίζονται για τις επερχόμενες μορφές απάτης. Ενώ οι απάτες σε ATM και POS είναι επικρατέστερες – και πιο δαπανηρές – σήμερα, η ηλεκτρονική απάτη αποτελεί πραγματικό πρόβλημα σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη και σημαντική απειλή σε άλλα σημεία της περιοχής, καθώς αναμένεται αύξηση στη χρήση του διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική τραπεζική απάτη προσφέρει στον δράστη ευρεία αποτελεσματικότητα (τη δυνατότητα εξαπάτησης περισσότερων ατόμων γρηγορότερα) και μειωμένο προσωπικό κίνδυνο.

 Σημειώνεται ότι ποσοστό 38% των ερωτηθέντων αναφέρουν αύξηση στις επιθέσεις πλαστών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (phishing) και πλέον του 1/3 παρατηρούν αύξηση της απάτης ηλεκτρονικών συναλλαγών CNP. 

 Ο Cedric Sarazin, Cartes Bancaires, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την πρόληψη της απάτης καρτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, αναφέρει: «Μια κοινή τάση που παρατηρείται σε όλες τις κύριες αγορές είναι ότι οι συναλλαγές CNP επιφέρουν όλο και περισσότερα περιστατικά απάτης. Ενώ η απάτη στο σύνολό της μειώνεται, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καθώς η απάτη CNP μπορεί να μετατραπεί σε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα».

 

 

•    Η τεχνολογία αποτελεί βασικό όπλο για την καταπολέμηση της απάτης και σαφή προτεραιότητα για περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων.

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν συσκευές κατά της αντιγραφής καρτών (anti-skimming) και βελτιώνουν την ασφάλεια στα ATM.

 Παράλληλα, εξετάζονται καινοτόμες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

 Για παράδειγμα, αναλύσεις που βασίζονται σε στοιχεία που συσχετίζονται μεταξύ τους μπορούν να προσφέρουν στις τράπεζες μία ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική εικόνα της απάτης που διαπράττεται σε ολόκληρο τον οργανισμό ενώ πολλαπλά κριτήρια πιστοποίησης γνησιότητας υπόσχονται τη μείωση της συγκέντρωσης στοιχείων που βασίζονται σε στατικά δεδομένα. 

 Οι τράπεζες πρέπει να αξιολογήσουν το κόστος της υλοποίησης τεχνολογικών λύσεων υπό το πρίσμα του κόστους των ζημιών που προκλήθηκαν από απάτη αλλά και τον αντίκτυπο που μπορεί να είχαν στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

 

Η Jackie Barwell, διευθύντρια διαχείρισης απάτης της First Data International για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σχολιάζει:
«Οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης απάτης που συμμετέχουν στην έρευνά μας αναγνωρίζουν ότι η απάτη είναι φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις και απαιτεί παγκόσμια απόκριση.

 Παράλληλα, αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα για τις τράπεζες, που τις απασχολεί η φήμη, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία.

 Οι τράπεζες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της συνεργασίας με άλλους φορείς στην καταπολέμηση της απάτης, αλλά προς το παρόν δεν ανταλλάσσουν δεδομένα σε επίπεδο που θα συμβάλλει καταλυτικά στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας.

Η First Data δεσμεύεται να υποστηρίξει τους πελάτες της, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην μάχη τους εναντίον της απάτης. Είμαστε σε εγρήγορση, σε παγκόσμιο επίπεδο, και συνεργαζόμαστε με τράπεζες και εμπόρους για την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων λύσεων για την απάτη.

Μέλη της Ομάδας Εργασίας μας για την Απάτη βρίσκονται σε διάφορα σημεία στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική)  διασφαλίζοντας ότι έχουν εις βάθος γνώση των κρουσμάτων απάτης που διαπράττεται σε τοπικό επίπεδο και ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις παγκόσμιες δυνατότητες μας για την καταπολέμηση της απάτης προς όφελος των πελατών μας.

 

Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή πληροφοριών στον κλάδο. 

 Αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό καθώς η εισαγωγή του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) στην Ευρώπη θα αυξήσει τις διασυνοριακές πληρωμές, κάνοντας πιο επιτακτική την ανάγκη για πολυεθνικές βάσεις δεδομένων.

 Σε ένα συνέδριο που διεξήχθη νωρίτερα αυτό το μήνα στην Βιέννη, οι πελάτες μας, μας στηρίζουν θερμά στην πρωτοβουλία μας για διασυνοριακή συνεργασία και ήδη αναζητούμε λύσεις που θα δώσουν την δυνατότητα στον κλάδο να συνεργαστεί τόσο αποτελεσματικά όσο αντίστοιχα δρουν και οι επιτήδειοι, σήμερα.»

Η First Data International,  τμήμα της First Data Corp. (NYSE:FDC), είναι κορυφαία εταιρία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, παγκοσμίως.

Η First Data International εξυπηρετεί πολλές και διαφορετικές αγορές, διατηρώντας την έμφασή της στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της με την τοπική της παρουσία.

 

Η εταιρία απασχολεί περισσότερα από 7.900 άτομα προσωπικό και δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική, Λατινική Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ασία / Ειρηνικός.

Στην Ελλάδα, η First Data προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, ανίχνευσης κακόβουλης χρήσης και διαχείρισης κινδύνου, υπηρεσίες contact centre, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, προσωποποίησης καρτών καθώς και  υπηρεσίες εκτύπωσης / εμφακέλλωσης και παραγωγής εντύπων.

 Η εταιρία αριθμεί περισσότερα από 1100 άτομα προσωπικό και από τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα εξυπηρετεί πάνω από 90 πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

Εξυπηρετώντας πάνω 4.9 εκατομμύρια εμπορικά σημεία, 1.900 εκδότες καρτών και τους πελάτες τους, η First Data διευκολύνει την παγκόσμια οικονομία καθιστώντας εύκολο, γρήγορο και ασφαλές για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας σχεδόν οποιαδήποτε μορφή πληρωμής.

 

 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και λύσεις της εταιρίας περιλαμβάνουν υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών εμπόρων, την διαχείριση εμπορικών συναλλαγών; την έκδοση πιστωτικών, χρεωστικών, private-label, δωροκαρτών και άλλων προπληρωμένης αξίας καρτών; υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων; εντολές πληρωμών, υπηρεσίες ανίχνευσης κακόβουλης χρήσης και επικύρωσης, υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης επιταγών  μέσω TeleCheck, καθώς επίσης και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και λύσεις κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρία μέσω του STAR Network προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλών χρεωστικών κινήσεων με χρήση PIN σε 2 εκατομμύρια ΑΤΜ και εμπορικά σημεία.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.firstdata.com.

 

icon Προσθήκη Σχόλιου

Ερευνα της FIRST DATA για την τραπεζική απάτη.


Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που σημειώνονται με *

Τίτλος:*


E-mail:
Θα χρησιμοποιήσουμε το email σας για να σας ενημερώσουμε για ενδεχόμενες απαντήσεις στα σχόλια σας.


Σχόλιο:*


This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Γράψτε τους 3 χαρακτήρες που βλέπετε στο πλαίσιο.
Return to category

Σχόλια

Attention Παρακαλούμε τα σχόλια σας να είναι κόσμια και να μην περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο.

 
Τελευταία άρθρα