fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Σύμβαση Franchising – Λύση της Σύμβασης

4 Οκτωβρίου 2006 | 06:38 μ.μ.

 Σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου η παρέλευση της συμβατικής διάρκειας συνεπάγεται τη λήξη της σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση για τα μέρη ενώ η παράταση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των μερών.

Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου η σύμβαση μπορεί να λυθεί και με έκτακτη καταγγελία υπό τον όρο ότι η καταγγελία αυτή είναι αιτιώδης.

Η σύμβαση αορίστου χρόνου δύναται να λυθεί με τακτική καταγγελία. Στις αρρύθμιστες συμβάσεις όπως η σύμβαση διανομής όταν η καταγγελία δεν προβλέπεται ρητά στη σύμβαση, η τήρηση προθεσμίας προσδιορίζεται με βάση την καλή πίστη.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Πηγή:Dashofer Holding Hellas

Return to category
 
Τελευταία άρθρα