fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Ελλάδα - Κόσμος

Θετικές δράσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στις επικείμενες δημοτικές κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές

26 Σεπτεμβρίου 2006 | 11:12 π.μ.

Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος
Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος

Η υστέρηση της γυναικείας παρουσίας στο δημόσιο βίο και η εν γένει υποεκπροσώπησή της στα κέντρα λήψης των αποφάσεων συνδέεται, δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, με μία σειρά από ιστορικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς λόγους, οι οποίοι διαμόρφωσαν το στερεότυπο της ανδρικής «υπεροχής» στις δομές αυτές.

Μετά από μια σειρά από ιστορικές, πολιτικές και συνταγματικές εξελίξεις, αλλά και με επίπονους και συνεχείς αγώνες από την πλευρά των γυναικών, η κατάσταση αναστρέφεται σταδιακά. Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι ένα τόσο μεγάλο χάσμα δεν μπορεί να γεφυρωθεί άμεσα και χωρίς συντονισμένες πολιτικές ανάπτυξης θετικών δράσεων για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ώστε να καλυφθεί το κενό δεκαετιών.

Όσον αφορά τις δημοτικές και κοινοτικές αλλά και τις νομαρχιακές εκλογές, η ανάγκη για ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών είναι ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι, σε σχέση τόσο με τις εθνικές εκλογές, όσο και με τις ευρωεκλογές, η γυναικεία παρουσία στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ακόμη πιο περιορισμένη.

Από την απόκτηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον α.ν. 959/1946 «Περί του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές», την εκλογή της πρώτης γυναίκας Δημάρχου, της Μ. Δεσύλλα στην Κέρκυρα το 1956 και την ανάδειξη 300 Ελληνίδων το 1951 και 135 γυναικών δημοτικών συμβούλων στις εκλογές του 1964, οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς υπήρξαν ραγδαίες. Ωστόσο, οι ρυθμοί αυτοί δεν ήταν ανάλογοι όσον αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση, ιδίως στα όργανα λήψης αποφάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Βασικές αιτίες η ύπαρξη κοινωνικών στερεοτύπων και η έλλειψη αποτελεσματικών θετικών μηχανισμών και δράσεων για την κατάρριψη των στερεοτύπων αυτών.
Η ενίσχυση και στήριξη της γυναικείας εκπροσώπησης στον δημόσιο βίο γενικότερα και, ειδικότερα, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων αποτελεί κεντρική επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εφαρμόζεται μέσα από μία δέσμη μέτρων και δράσεων που προωθούνται ιδίως από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

Με δεδομένο ότι ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί καίριας σημασίας θεσμό για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας της Δημοκρατίας, είναι αναγκαία η ανάδειξη και διεύρυνση της γυναικείας συμμετοχής στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι θετικές δράσεις που έχουν, κατά καιρούς, ληφθεί – και ιδίως η εισαγωγή της ποσόστωσης του 1/3 – φαίνονται να αποδίδουν καρπούς, αν και, σε απόλυτα μεγέθη, η υστέρηση της γυναικείας εκπροσώπησης παραμένει πολύ μεγάλη. Έτσι, ενώ μετά τις εκλογές του 1998 οι γυναίκες – μέλη των δημοτικών συμβουλίων αποτελούσαν το 8,8% περίπου, το 2002 έφθασαν στο 14,2%. Οι δε γυναίκες που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες στις τελευταίες εκλογές αποτελούν το 2% περίπου του συνόλου. Κάπως πιο καλή είναι η εικόνα στα νομαρχιακά συμβούλια, όπου το 1998 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 11,5% περίπου, ενώ, το 2002, έφθασαν στο 19,8%.

Πιστεύουμε ότι, σε γενικές γραμμές, η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχισθεί και θα διευρυνθεί σημαντικά στις προσεχείς εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ότι οι πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει και οι οποίες έχουν πλέον αποκτήσει συστηματικό και οργανωμένο χαρακτήρα – με αιχμή του δόρατος τη διατήρηση της ποσόστωσης, σε εξορθολογισμένη βάση, στο νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – θα αποδώσουν περαιτέρω.
Ωστόσο, μόνη η λήψη θεσμικών μέτρων για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής και στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αρκεί. Απαιτούνται συντονισμένες θετικές δράσεις που κατατείνουν στην καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων που θέλουν τη γυναίκα μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και τέτοιες θετικές δράσεις προωθούνται πλέον συστηματικά τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Αναφέρονται ενδεικτικά:
· Η θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών, η οποία αποτελεί ένα μόνιμο βήμα κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Η διευρυμένη σύνθεση της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τη βούληση της Πολιτείας να εδραιώσει μία μόνιμη, συνεχή και ανοικτή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με σκοπό την ενσωμάτωση της οριζόντιας διάστασης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικής («gender mainstreaming») για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών στην πράξη.

Έργο της Επιτροπής είναι η συμβολή στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών και μέτρων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Είναι αυτονόητο ότι η Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών συνεργάζεται με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την οποία μπορεί να ζητά γνωμοδότηση.
· Τα παρεμβατικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.
· Η προώθηση διακρατικών συνεργασιών, με στόχο την ουσιαστική εκπροσώπηση των γυναικών στην οικονομική και πολιτική ζωή.
· Η προβολή της γυναικείας παρουσίας μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
· Η προετοιμασία των υποψηφίων που είναι γυναίκες με σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ώστε να αποκτήσουν την εξειδίκευση που είναι πλέον αναγκαία για να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις της διοίκησης ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
· Σημαντικό εργαλείο υποστήριξης των υποψηφίων γυναικών αποτελεί το εγχειρίδιο επικοινωνιακής στρατηγικής που προετοίμασε το Κ.Ε.Θ.Ι. και το οποίο παρουσιάσθηκε σε σχετική εκδήλωση και περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές προβολής και επικοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, άλλωστε, και η ενημερωτική προσπάθεια που προετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ενόψει των επικείμενων εκλογών στην Αυτοδιοίκηση και στην οποία αποδίδεται, αυτή τη φορά, ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή και ανάδειξη της γυναικείας υποψηφιότητας και παρουσίας.
Με όλον αυτόν τον υποστηρικτικό μηχανισμό θα δοθεί η δυνατότητα στη γυναίκα υποψήφια και, εν συνεχεία, στη γυναίκα αιρετή, να δικαιώσει την επιλογή της και να δικαιολογήσει την ενεργό συμβολή της στην αντιμετώπιση των αυτοδιοικητικών προβλημάτων, αξιοποιώντας, τελικά, στο έπακρο την ευκαιρία που της έδωσε η ποσόστωση του 1/3 και καταλαμβάνοντας τη θέση που της αξίζει και στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Return to category
 
Τελευταία άρθρα